Talento Joven CV – CaixaBank- Levante-EMV » Acción Social

Esther Rodríguez Cascado

Categoría: Acción Social

Soc Esther Rodríguez i en en 2017 vaig cofundar Dessex, una associació que defensa i promou els drets, l’educació i la salut sexual a València. Amb la intenció de col·laborar en la millora i la promoció d’una visió de la sexualitat menys limitada i limitant, més àmplia, real i positiva.

Seguint amb la trajectòria històrica de València com a referent en el món de la sexualitat, ja que el 29 de Juny de 1997 es va proclamar ací la primera Declaració de drets sexuals, en el XIII Congrés Mundial de Sexologia, i que dos anys més tard, a Hong Kong, seria revisada i aprovada per l’Assemblea General de l’Associació Mundial per la Salut Sexual (WAS), com a associació hem volgut recollir aquest llegat. Perquè els drets sexuals es necessiten per a garantir la salut i la seguretat sexual de la humanitat, principalment la de menors i dones, treballant per abolir la violència infantil i masclista.

En Dessex entenem que la salut sexual no és només física, també és mental i sobretot és social, i d’ací naix la nostra missió com a associació, amb l’objectiu de generar un equilibri entre el dret i el respecte de les diverses sexualitats i la corresponsabilitat en relació amb la resta, per què aconseguim una societat on hi haja menys violència i més benestar, menys individualisme i més cures. Salut sexual és respecte als límits propis i aliens. És protegir i cuidar durant la infància, informar i educar a la joventut, reeducar en l’adultesa, acompanyar a les famílies i repensar en la vellesa. Per això, des de Dessex defensem abordar la sexualitat des d’una perspectiva integral, coeducativa, i justa, que siga inclusiva, positiva i conscient.
Perquè la salut sexual és sexualitat i s’ha d’educar, per a comprendre-la, acceptar-la i cuidar-la. I això implica saber que “l’auto menyspreu és una llavor que se sembra des de fora”, és la nostra responsabilitat deixar de sembrar aquesta llavor i el nostre dret tindre suports per a treballar les arrels de les nostres carències i creences. És també descobrir els desitjos propis i saber que “tenim dret als nostres desitjos però no tenim dret a complir tots els nostres desitjos”, que més enllà de mi hi ha altres persones, i que hem de deixar de morir per amor i de matar en el seu nom, d’una vegada per sempre.
A més, salut sexual també és que enmig d’una pandèmia Mundial, amb una situació d’emergència sanitària, puguem continuar treballant per a assenyalar la importància de protegir-nos i protegir, al mateix temps.

Presente a Dessex en el meu nom perquè és un projecte al qual li dedique molt temps i estima, en el qual crec i confie fermament i no deixa de demostrar-me cada dia que una altra manera de viure la sexualitat és possible. Però Dessex sense l’equip/xarxa no seria possible, com la vida, estic agraïda de formar part d’una cosa tan xicoteta i gran al mateix temps. Em presente a “Talento Joven” per a poder continuar exercint la missió de Dessex i per a compartir-lo amb les meues companyes, pel seu esforç, dedicació, paciència, confiança i afecte.

Gràcies.
Continuem treballant, fent camí i recordant que: salut sexual som totes!


La votación ha finalizado ¡Gracias por tu interés!