Jordi Carrillo Abad

Talento Joven CV – Bankia – Levante-EMV » Ciencia

Inicie la meua carrera investigadora en 2007 en un projecte de col·laboració per al disseny d’un SBR seqüencial per al tractament d’efluents d’una adoberia de pells. Després de graduar-me amb el premi al millor expedient d’Eng. Química, 2008, atorgat per la UPV, vaig continuar amb beques d’investigació al voltant del tema de la meua tesi doctoral “Recuperació del Zn present als banys esgotats de decapatge provinent de la indústria de galvanitzat en calent mitjançant tècniques electroquímiques”. Al 2010 obtinc la VALi+d, que em va permetre doctorar-me al 2014. Posteriorment, he treballat a la UJI, 2015, en la caracterització electroquímica de Perovskites per a l’obtenció d’energia elèctrica mitjançant llum solar, i a la Universidad de Cantabria, 2016-2017, Electrooxidación de compuestos orgánicos persistentes y generación de energía en un sistema de EDR por gradiente salino. Actualment, treballe en el pas a planta pilot de la meua tesi en el marc del projecte europeu LIFE-2-ACID.

Periodo de votación finalizado.